Wolf | Job de Roo

Wolf is een theaterstichting die in 2022 is opgericht op initiatief van Job de Roo. De directe aanleiding voor het oprichten van deze stichting was het realiseren van de theatervoorstelling “Kibboets op de klei”. De stichting hoopt nog vele mooie, verbindende theaterprojecten te realiseren, projecten die bijdragen aan verbondenheid tussen alle mensen, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht of achtergrond. Stichting Wolf heeft als doel het (doen) ontwikkelen, produceren en uitvoeren van (interdisciplinaire) kunstprojecten, waarin maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen tot uiting komen in verschillende kunstvormen, met een focus op theater en voorts op al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Job de Roo is afgestudeerd aan de opleiding theaterdocent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Tijdens zijn studie is hij begonnen met het maken en regisseren van verschillende producties.

‘’Het maken van theater is voor mij een voorrecht. Theater biedt de kans om mensen direct aan te spreken. Om ze te raken op een manier die we nooit kunnen voorspellen, maar altijd zullen omarmen. Theater geeft geen antwoorden, theater roept vragen op. De nieuwsgierigheid naar onbekend terrein bieden, naar wat achter de horizon ligt. Verder kijken dan je neus lang is. Dit is mijn motto bij het maken van voorstellingen’’.

 

Hij werkte onder andere mee aan de succesvolle locatievoorstelling Holstmeer gespeeld door de gevangenen van de PI Leeuwarden, de meiden van slachtofferhulp Fier en acteurs in het politiebureau aan de Holstmeerweg in Leeuwarden voor LF2018. Hij was de co-regisseur van de populaire voorstelling De Joodse Bruiloft dat in oktober ’21 zijn reprise première heeft beleefd. Ook regisseerde hij de musical Oorlogswinter, naar het boek van Jan Terlouw, in Drachten, dat speelde op de bijzondere locatie de sluisfabriek. In de zomer van ’21 had hij zijn debuut in het buitenland met de voorstelling Hamlet, dat heeft getoerd door Duitsland en Nederland. Daarnaast is Job al meerdere jaren actief bij verschillende “iepenloft” voorstellingen in Friesland. Job heeft in 2022 een “Gouden Gurbe” (een bekende prijs voor “iepenloft” voorstellingen, bedacht door de cultuurredactie van de Leeuwarder Courant) gewonnen voor beste iepenloft-voorstelling 2022.

 

Naast zijn werkzaamheden als maker is Job werkzaam bij scholengemeenschap Firda op de theateropleiding waar hij vakinhoudelijke lessen verzorgt en werkt hij als presentator bij RTV Oost. 

 

Job de Roo, Artistiek directeur